PROJEKT

PROJEKT


„REZIDENCE  KLOSTERMANN“  –  ŽELEZNÁ   RUDA

 

Základní informace

Jedná se o bývalý komerčně/ubytovací objekt v centru Železné Rudy (okr.Klatovy) s dobou výstavby v roce 1900, nástavbou a rekonstrukcí v roce 1959 a stavebními úpravami + přístavbou v roce 2002. Objekt sloužil jako „Hotel Plzeň“, následně ubytovací zařízení plzeňského učiliště, v posledních letech bylo využíváno pouze komerční 1.n.p. pro potřebu restaurace a prodejny. Ostatní podlaží nebyly využívané.

Objekt je situován přímo v centru města u hlavní komunikace, mezi Hotelem Javor a bývalou budovou Městského úřadu.

Objekt bude celý demolován a na jeho místě vznikne novostavba polyfunkčního objektu „Rezidence Javor“ . Objekt bude mít jedno podzemní podlaží, kde jsou umístěny garáže, technické místnosti, sklepní kóje a komerční prostory. Objekt má dále pět nadzemních podlaží. V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny komerční prostory a v dalších podlažích je navrženo 18 bytových jednotek.

Projekt je realizován na pozemcích ve vlastnictví společnosti Rezidence Javor s.r.o. a to st.p.č.49/1 a p.p.č. 638, 639 v k.ú. Železná Ruda. Součástí projektu je dále pozemek určený k vybudování parkoviště – vzdálený cca 350 m u Cukrárny Roklan, je umístěn na p.č. 59/52  v k.ú. Železná Ruda .

Realizací tohoto projektu vznikne : 18 bytových jednotek, 4 komerční jednotky, 35 parkovacích stání.

 

Majetkoprávní  stav

Dne 10.března 2008 je založena společnost : Rezidence Javor s.r.o. (IČ 280 09 959) za účelem realizace developerské projektu  „Polyfunkčního domu Plzeň“.

Dne 4.srpna 2008 se stává společnost Rezidence Javor s.r.o. vlastníkem objketu bývalého Hotelu Plzeň.

 

Průběh realizace projektu

Dne 18.prosince 2007 je na základě zpracované studie udělena vyjímka ze stavební uzávěry na akci : „Rekonstrukce bývalého Hotelu Plzeň“   .

V měsíci  únoru 2008 je firmou PPAA s.r.o. zpracována projektová dokumentace akce „Rekonstrukce bývalého Hotelu Plzeň“  na stupeň ÚR+SP.

V měsíci květnu 2008 je firmou HIP Ing.Petr Hulinský zpracována projektová dokumentace na výstavbu „Parkoviště Roklan“ na pozemku p.č. 59/52 v k.ú. Železná Ruda.

Dne 4.srpna 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na „Stavební úpravy-rekonstrukce, nástavba a přístavba bývalého hotelu Plzeň, které nabylo právní moci dne 6.září 2008.

Dne 18.prosince 2008 je na základě zpracované studie udělena vyjímka ze stavební uzávěry na akci : „Parkoviště Roklan“ .

V roce 2015 byla projekční kanceláří Ing.arch.Černý Klatovy vypracována nová studie , která upřednostňuje demolici stávajícího objektu a novostavbu objektu s novým názvem „Rezidence Javor“

4.května 2015 byla  Zastupitelstvem Města Železná Ruda udělena vyjímka ze stavební uzávěry na nový projekt novostavby „Rezidence Javor“

V prosinci 2015 předkládá Ing.arch.Černý novou projektovou dokumentaci „Rezidence Javor“ ke schválení a v březnu 2016 je vydáno stavební povolení na realizaci demolice stávajícího objektu bývalého Hotelu Plzeň a novostavbu „Rezidence Javor“

1.dubna 2016 je zahájena demolice objektu s následnou výstavbou nového objektu „Rezidence Javor“

Předpoklad dokončení novostavby a uvedení do provozu je říjen 2017.

 

Zhodnocení projektu

Objekt je umístěn v samém centru Města Železná Ruda, v blízkosti jsou dostupné obchody, restaurace, hotely a pensiony, úřady, sjezdový areál Samoty, pěší zóna.

 

Apartmány JAVOR